Výskum: design sietí s malými okami a jeho vplyv na rýchlosť príjmu sena

Výskum: design sietí s malými okami a jeho vplyv na rýchlosť príjmu sena

Dnes som si pre vás pripravila výcuc z jednej štúdie. Štúdia sa venuje tomu, čo som si i ja sama “skúmala” pri našich koňoch ale tie moje dáta spred dvoch rokov sa niekde stratili. Mala som v pláne to zopakovať, kvôli blogu, ale už nemusím. Americkí vedátori z Univerzity v Minessote to spravili za mňa;).

Cieľom tejto štúdie bolo “preskúmať vplyv designu siete s malými okami na tempo a množstvo skonzumovanej vlákniny dospelými koňmi”.

Ako vieme už i z tohto článku, kone sú od prírody stvorené prijímať malé množstvá krmiva – vláknina počas celého dňa. Týmto postupným kontinuálnym prijímaním stravy strávia kľudne i viac než 16 hodín denne. Dnešný menežment starostlivosti o kone tento fakt a prirodzenosť koní ignoruje.

Táto štúdia si dala za úlohu pozorovať a porovnať práve spôsoby kŕmenia, ktoré hrajú pre zdravie koní, nie proti nim.

Pre tieto účely bolo použitých osem dospelých koní, ktorých priemerná hmotnosť bola 513kg. Každý kôň bol kŕmený samostatne vo vlastnom boxe.

Kone boli kŕmené z troch nasledovných typov sietí:

 • LN – veľká sieť s 12,5cm okami
 • MN – stredná sieť s 4,4cm okami
 • SN – malá sieť s 3,2cm okami

Kontrolná skupina koní bola kŕmená voľne loženým senom priamo na podlahu.

Kone mali seno k dispozícii počas dvoch 4-hodinových periód: od siedmej do jedenástej a od šestnástej do dvadsiatej hodiny kazdý deň. Kone boli kŕmené denne lúčným senom v množstve 1% z hmotnosti koňa.

Na začiatku kŕmenia zapli stopky, ktoré zastavili v momente ak kôň dojeodl – vyprázdnil sieť, ak stratil záujem o seno a prestal žrať alebo jednoducho keď vypršal štvorhodinový časový limit pre kŕmenie. Všetko seno, ktoré kone nedožrali bolo samozrejme poziberané a odvážené. Celkové množstvo skonzumovanej vlákniny bol vypočítané takto: odpočítali množstvo nedojedeného sena od ponúknutého množstva.

 Výsledky

Jednotlivé siete zabezpečili nasledovnú rýchlosť v kŕmení:

 • kontrolná skupina: 1,49kg/hodinu 
 • veľké oká: 1,33kg/hodinu
 • stredné oká: 1,11kg/hodinu
 • malé oká: 0,88kg/hodinu 

“Kone dokázali zožrať všetko seno v kontrolnej a LN skupine počas 4 hodinového času. Nie všetky kone boli schopné zožrať všetko seno keď boli kŕmené z MN a SN.”

Množstvo skonzumovaného sena v %: 

 • kontrolná skupina 95%
 • veľké oká: 95% 
 • stredné oká: 89%
 • malé oká: 72%

Táto štúdia potvrdzuje našu skúsenosť úplne do bodky. Naše kone patria medzi easyfeederov a pri používaní sietí s okami 45x45mm sme videli veľmi malý rozdiel v množstve skonzumovaného sena v porovnaní s voľným senom. Ale pri použití sietí 30x30mm už vidíme veľmi veľký rozdiel a kone dokonca začali zhadzovať nadbytočné tuky. To sa nám predtým podarilo jedine v systéme paddock paradise, ktorý sme jednu sezónu testovali. Do budúcna určite plánujeme skombinovať siete s týmto systémom.